Naše služby v oblasti gynekológie

• odborná diagnostika a liečba
• preventívna činnosť v oblasti gynekológie
• prevencie rakoviny ženských orgánov, rakoviny prsníkov
• ultrasonografické diagnostické vyšetrenia v gynekológii
• kolposkopické vyšetrenia
• liquid based cytologické vyšetrenie
• konziliárna a ambulantná činnosť v oblasti gynekológie so zameraním na dispenzarizáciu a terapiu chronických stavov, lézii na krčku maternice, nálezov na maternici
• konziliárna činnosť, kompletná starostlivosť a dispenzarizácia pri antikoncepcii a hormonálnej substitučnej liečbeGynekologická ambulancia je zazmluvnená poisťovňami. Prijímame nové pacientky.

Cenník spoplatnených výkonov
na Gynekologickej ambulancii MILUMED s.r.o.
platný od 1.4.2022Úkon Cena úkonu s DPH
AMH 35,00 €
Antikoncepcia -odbery /AST, ALT, GMT, ALP, Quick, APTT, Fbg, D diméry/ 30,00 €
BabyGen - určenie pohlavia plodu z krvi matky po 12 týždni tehotenstva 120,00 €
CA125 20,00 €
CRP 5,00 €
Extrakcia IUD 20,00 €
Gynekologické vyšetrenie /bez cytológie, bez kultivácie/ 30,00 €
Gynekologické vyšetrenie + ultrazvuk 60,00 €
Gynekologické vyšetrenie na vlastnú žiadosť mimo ordinačných hodín / po dohovore s lekárom/ 100,00 €
Gynekologický ultrazvuk 30,00 €
HCG 10,00 €
HE4 30,00 €
Hepatálne testy /AST, ALT, GMT, ALP/ 10,00 €
Hormonálny profil /FSH, LH, Prog, PRL, E2, TSH, fT4/ 40,00 €
Klasická cytológia 20,00 €
Kompletný výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta 20,00 €
Konzultácia pacientky 20 min 30,00 €
Krvný obraz 5,00 €
Kultivacie z pošvy /aeróby, anaeróby, GONO, K+C/ 20,00 €
Kultivácia z pošvy na str. agalactiae 6,00 €
Kultivácia z pošvy na Trichomonas vag. 5,00 €
LBC cytológia /samoplatca/ 35,00 €
LBC cytológia /mimo indikačných kritérií u kapitovanej pacientky/ 25,00 €
Odbery biologických materiálov samoplatca (dľa aktuálneho cenníka laboratória + 10 € každý odber) 10,00 €
Posun menzes, rozpis, recept 30,00 €
Preventívne gynekologické vyšetrenie /LBC cytológia/ 90,00 €
Tehotenský genetický skríning z krvi matky od 350,00 €
Tehotenský ultrazvuk 2D 30,00 €
Vybratie vnútromaternicového antikoncepčného telieska 20,00 €
Vystavenie žiadosti o sterilizáciu 25,00 €
Vyšetrenie, stanovenie dĺžky gravidity, konzultácia 60,00 €
Zavedenie vnútromaternicového antikoncepčného telieska 100,00 €
Glykémia /z kapilárnej krvi/ 5,00 €
Intímny balík - /HCV, HIV, HBsAg, syf/ 40,00 €
Jednorázové chirurgické rúško 3,00 €
Krvná skupina + Rh 15,00 €
Pokuta za nedostavenie sa na termín 10,00 €
Ster z uretry/cervixu na chlamýdie/GONO metodou PCR - samoplatca 100,00 €
Ster z uretry/cervixu na chlamýdie/GONO na vlastnú žiadosť 20,00 €
Ster z uretry/cervixu na mykoplazmy a ureaplazmy -samoplatca 40,00 €
Ster z uretry/cervixu na mykoplazmy a ureaplazmy na žiadosť klienta 20,00 €
Vydanie opakovaného receptu 10,00 €
Ročný elektronický manažment klienta 60,00 €
Elektronický manažment Gravidita pacientky - po 20 týždni +50,00 €